Daftar serapan dari bahasa Tamil

paran (1)
Tm paraṉ LWIM
patam
Tm paṭṭam LWIM
pateram
Tm pattiram LWIM
pawai
Tm pavaṉivā LWIM
pelbagai
Tm pal + vakai LWIM
perisai
Tm paricai LWIM
perli
Tm puraḷi LWIM
petam
Tm paṭṭam LWIM
petaram
Tm pattiram LWIM
peti
Tm peṭṭi LWIM
pitam
Tm pittam LWIM
puadai
Tm pūvāṭai LWIM
pualam
Tm pavaḷam LWIM
pudi
Tm poṭi LWIM
putu
Tm puṭṭu LWIM
ragam
Tm (i)rākam LWIM
sambal
Tm cāmpal LWIM
satai
Tm catai LWIM
saté
Tm catai LWIM
sedelinggam
Tm cātiliṅkam LWIM
sekutu
Tm kūttu LWIM
senam
Tm cāṇam LWIM
serutu
Tm curuṭṭu LWIM
talam
Tm tālam LWIM
tambi
Tm tampi LWIM
tandil
Tm taṇṭal LWIM
tandu
Tm taṇṭu LWIM
tembaga (1)
Tm cempu LWIM
tembaga (1)
Tm cempu LWIM
terusi
Tm turucu LWIM
tirai
Tm tirai LWIM
tolan
Tm tōlan LWIM
tunai
Tm tuṇai LWIM
tursi
Tm turucu LWIM
upam
Tm oppam LWIM
Wéda
Tm vētam LWIM